Hva lærer man på LEV Bibelskole?

Vil du ha en grundig innføring i Bibelen og bli bedre kjent med bokas hovedperson Jesus Kristus? Samtidig lære om hvordan det er å leve og vandre som en kristen, utvikle karakter og få spennende og unike praksismuligheter?

Vil du utvikle deg som leder og lære mer om å bygge menighet?

På LEV vil du få innføring i Bibelens bakgrunn, oppbygging og inndeling. Flere av Bibelens bøker vil bli gjennomgått grundig og du vil lære om troens viktigste temaer.

Som menneske trenger du å lede deg selv, hver eneste dag. Samtidig er du, om du tenker over det eller ikke, en leder for andre, valgene du tar og den du er påvirker og leder dem rundt deg. Hvordan kan du lede best mulig?

Evangelisering handler om å være en Jesu disippel/etterfølger i hverdagen, i menigheten og i misjonen, dette blir undervist om av lærere som lever evangeliet i hverdagen.

Å leve og vandre som en kristen i en ofte krevende hverdag kan være utfordrende. Vi gir deg hjelp til å leve et godt og normalt kristenliv og gir deg også hjelp til å møte livets gleder og framgang, motgang og sorg.

Lærerne på LEV er stort sett knyttet til De Frie Evangeliske Forsamlinger og pinsemenigheten Filadelfia Kristiansand. De er en god blanding av lang erfaring og ungt friskt utrykk og initiativ.

LEV Bibelskole er en toårig bibelskole. Gå Bibellinja det første året og fortsett på Tjenestelinja det neste.

Hovedfagsområder:

 • Lederskap
 • Evangelisering
 • Vandring
 • Grunnleggende bibelfag og troslære

Noen av emnene

 • Selvledelse og personlig utvikling
 • Livsvisjon
 • Teambygging og ledertrening
 • Ulike ledermodeller
 • Lederskap i Bibelen
 • Menighetsplanting og menighetsbygging
 • Frivillighet og tjeneste
 • Innføring i GT og NT
 • Grundig gjennomgang av flere av bibelens bøker
 • Praksis i en lokal menighet
Gå til søknadsskjema