Praktisk informasjon

Skoleåret 2023/24

 • Oppstart august 2023.
 • Siste skoledag fredag 7. juni 2024.

Kostnader

 • Skolepenger kr. 23 000,- pr. skoleår.
 • Til turer og reiser kr. 26 000,- (Turene er obligatoriske.)
 • Til sammen kr. 49 000,- pr skoleår.
 • Lån og stipend: Skolen er godkjent for lån og stipend gjennom Statens Lånekasse.

Skoledagen

 • Undervisningen foregår i Q42 som eies av blant andre menigheten Filadelfia Kristiansand.
 • Vi har fire undervisningsdager i uka (tirsdag–fredag).
 • Skoledagen begynner kl. 08:30 og slutter kl. 14:00.
 • Skoledagen starter med bønn og lovsang eller bibellesing. Etter dette har vi undervisning, praksis eller valgfag.
 • Undervisningen foregår på norsk.
 • Etter skoledagens slutt og i de fleste helger er det mulig å ta seg deltidsjobb.

Bolig

 • Elevene må selv skaffe seg et sted å bo.
 • Skolen har ikke internat, men prøver å være behjelpelig med å finne hybel/leilighet for de elever som trenger det.

Søknad

 • Søkere må være fylt 18 år.
 • Søknadsskjema og inntaksreglement.
 • Søknad sendes elektronisk.
 • Søknader mottas fortløpende gjennom hele året.
 • Søkere vil motta bekreftelse på mottatt søknad, og informasjon om opptak senest to uker etter at søknad er sendt.