Skolens historie

Med LEV Bibelskole fortsetter Smyrna Bibelinstitutt sin mer enn 40 årige virksomhet som bibelskole med utgangspunkt og fundament i De Frie Evangeliske Forsamlinger (DFEF) i Norge.

Bibelskolen Smyrna Bibelinstitutt ble startet av forstander Arvid Myreng i Tønsberg i 1974. Bibelskolen var da en del av menigheten DFEF Smyrna, Tønsberg.

Fra 1976 og fram til sommeren 2015 ble bibelskolen drevet som internatskole på Solvoll i Re kommune i Vestfold. I løpet av denne perioden ble Stiftelsen Smyrna Bibelinstitutt en integrert del av fellesskapet De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge.

2015 til 2017 holdt LEV Bibelskole til i Drammen. Vi samarbeidet med Intro-menighetene (nå Hillsong Norge) og hadde lokaler i Elvebyen familiekirke.

I dag har LEV Bibelskole flyttet til Kristiansand, nærmere bestemt Q42. Her samarbeider vi med pinsemenigheten Filadelfia, samtidig som vi henter lærerkrefter og på andre måter samarbeider med flere av DFEFs menigheter.

Fremdeles er LEV Bibelskole knyttet tett opp mot DFEF-fellesskapet.

Hva er De Frie Evangeliske Forsamlinger?

De Frie Evangeliske Forsamlinger er en landsdekkende bevegelse, med 70 menigheter og kontaktadresser i Norge. DFEF har sin opprinnelse på 1880-tallet, under ledelse av predikant Erik A. Nordquelle(1858–1938).

DFEF driver misjonsarbeid i en rekke land i Afrika, Asia, Europa og Sør-Amerika. Les mer her.

DFEF står teologisk nær Pinsebevegelsen, et trossamfunn vi også har et stadig tettere samarbeid med.

Vårt DNA

Med LEV Bibelskole ønsker vi en bibelskole som både inneholder en del av vårt «DNA», samtidig som vi er en åpen bibelskole som tilbyr et undervisningsopplegg og en praksis som er attraktivt for ungdom fra alle kirkesamfunn og trosretninger.

DFEFs ”DNA” er preget av en grunnleggende forkynnelse av ”Frihet i Kristus”, dette vil også prege undervisningen. Samtidig vil vi være en bibelskole som står midt i den pinsekarismatiske strøm som i dag beveger seg over hele verden.

Et år på LEV Bibelskole, vil gi deg et trygt fundament for et godt, rikt og spennende kristenliv, og en basis for å kunne leve, lede og bringe evangeliet videre til  menneskene og verden rundt deg.