Elevenes erfaringer

Les hva nåværende og tidligere elever har satt pris på ved å gå på LEV Bibelskole.

Sara Eggereide Roaldsnes

«Bibelskolen har vært en arena der jeg har følt meg ivaretatt, sett og utfordret, en plass der jeg kan være åpen om livet på godt og vondt. Jeg har møtt forståelse og støtte, og jeg har fått vokse i relasjonen med Jesus. Det har vært lagt til rette for å bygge en solid grunnmur for livet videre med Gud i sentrum. Gode støttespillere og stabile relasjoner har vært viktig i denne prosessen. Jeg opplever at jeg har fått en ny hvile, trygghet og glede i livet og en god tro på fremtiden. .»

Andreas Hannevik Strand

«Å gå på LEV Bibelskole har gitt meg et sterkt grunnlag for å stå med Jesus livet ut.»

Aleksandra Elisabeth Lohne

«Jeg går på bibelskolen for å få en dypere forankring i livet mitt og et fastere ståsted i min tro. Bibelskolen har betydd enormt mye for meg. Jeg har lært utrolig mye om Bibelen og opplever den levende, det gjorde jeg ikke før. Den er blitt mer oversiktlig for meg etter god undervisning. Jeg har fått mer fred og trygghet i livet, for Jesus har fått prege meg dette året mer enn noen gang tidligere.»

Christian Jørgensen

«Det har lagt til rette og inspirert meg til å bli bedre kjent med Jesus.»

Jenny Ingerta Fidje

«Jeg har valgt å gå et år på bibelskole for å bli bedre kjent med Jesus og meg selv. Det var også nødvendig å ta et år å stoppe opp litt for å reflektere over hvilke valg jeg skulle gjøre videre i livet. Dette året har betydd veldig mye, for man møter andre troende mennesker og det gir et godt fellesskap. Jeg har lært utrolig mye om Bibelen og min personlige relasjon til Gud. Det er fint å ha et år hvor man kan fokusere på og utvikle relasjon til Gud og medmennesker. Man opplever masse på turer og i felleskap som skaper trivsel og trygghet i eget liv.»

Lasse Stallemo

«Dette året har betydd alt for meg. Da Gud viste meg hvem jeg er i ham, forstod jeg min identitet gjennom Jesus. Alt har blitt forandret. Jeg har fått selvtillit i hvem jeg er i Ham. Jeg har blitt fri fra meg selv og mitt strev, ved kjennskap til Ham. Alt handler om kjennskap og det å gi Ham alt. Jeg strevde og nærmest hatet å lese, men nå elsker jeg å lese Bibelen. Guds ord er levende ved Den Hellige Ånd.»