LEV Bibelskole gir deg et år hvor du kan lære, oppleve og utvikle deg på følgende områder:

  • Ledelse: Som Guds barn blir vi ledet av Gud i vårt daglige liv. Vi blir også ledet av andre mennesker i ulike oppgaver og faser i livet. Hver av oss er også forbilder og ledere for andre mennesker. LEV vil gi deg innsikt og grunnlag både til å bli ledet og til å lede.
  • Evangelisering: Det gode budskapet om Jesus skal stadig videre til nye mennesker. Det er vårt oppdrag som kristne. Dette handler ikke først og fremst om hva vi gjør, men hvem vi er, og hvordan vi lever ut den vi er. Jesus sa: Dere er verdens lys,dere er jordens salt!
  • Vandring: Vårt liv er en vandring, ofte i ulendt terreng.  På vandringen trenger vi noen medvandrere. På LEV vil du lære å gå sammen med både Gud og mennesker, og din relasjon med Gud og dine medvandrere vil stadig være i vekst og utvikling.

Q42

LEV Bibelskole

Smyrna Bibelinstitutt

Post og besøks adresse:
Dronningensgate 93
4608 Kristiansand

Ring oss på +47 47 45 53 36 //  Besøk vår Facebook-side // E-post: post@levbibelskole.no

Undervisning

Dyktige lærere med stor og bred erfaring, kompetanse og levende formidlingsevne gir deg også grunnleggende undervisning i Bibelfag og i sentrale emner i den kristne tro.

Lovsang, sang og musikk

Hver dag starter med bønn og lovsang. Det bygger både fellesskap og får fokus på rett plass.

Praksis

På LEV Bibelskole får du én dag med praksis i uka i din lokale menighet. Praksisen er tilpasset deg og dine interesser. Vær med å bygg Guds rike samtidig som du lærer nye ting og har det gøy!

Turer

På LEV Bibelskole legger vi opp til flere turer både innenlands og utenlands. Mer info kommer.