Vi har en fantastisk stab på LEV Drammen Bibelskole. I tillegg til disse er det besøk av flere gjestelærere i løpet av året.

bg_image

Kjell Ohldieck
Rektor

Kjell har gjennom mange år vært pastor i flere menigheter, redaktør for DFEFs hovedorgan Det Gode Budskap, Misjons og Hjemmesekretær og leder for DFEFs Omsorgsråd. Han har bred erfaring som forkynner, bibellærer og veileder både nasjonalt og internasjonalt.

 

 

bg_image

Hans Martin Skagestad
Evangelist

Hans Martin Skagestad er evangelist og reiser Norge og jorden rundt for å forkynne evangeliet. Han har en unik evne til å formidle tro til dem som lytter, og ser Gud gjøre fantastiske under og mirakler gjennom sin tjeneste. I Norge har han vært med å starte opp mange ungdomsarbeid gjennom Sammen for Norge-teamet, og er en velkjent taler på konferanser og festivaler.

bg_image

Andreas Hasseløy
Lærer

Andreas Hasseløy vokste seg stor i Filadelfia, Drammen, med band, radiokanal og avisen Essensen. Han er nå pastor i Intro Øst, Drammen, Oslo og Tønsberg, og gleder seg over å kunne leve for en hensikt større enn seg selv. Med en drøm om å bygge en kirke for de som ikke er så vant til å gå i kirken, leder han Intro i Drammen sammen med et lederteam.

 

bg_image

David Hasseløy
Lærer

Han er Campus-pastor i Intro Oslo sammen med sin kone Jenny Hasseløy. Jobber som foredragsholder og har preket i utallige ungdomsarrangement. Han har også gitt ut en bok «How to be ungdomsleder» som en resurs til landets ungdomsledere og kirkeledere generelt om hvordan leve og lede på en sunn, god og bærekraftig måte. Han brenner for at mennesker som ikke er så vant til å gå i kirken skal få koble med Gud.

bg_image

Morten Haave
Lærer

Morten er mattelærer, forkynner og administrator. Han er kjent fra ledelsen av ungdomsbevegelsen One80 og har ledet Sammen for Norge-teamet, arrangert en rekke festivaler og jobbet med grafisk design. Til daglig jobber han i Betania Kristiansand og LEV Drammen Bibelskole.

 

 

bg_image

Thomas Ølstørn
Undervisning og administrasjon

Thomas ønsker å se at mennesker blomstrer og får forløst det gudgitte potensialet som ligger i de. Han er hovedleder for Intro Kidz i Drammen og har mange år bak seg som lærer og coaching.

 

 

 

bg_image

Kristine Hasseløy
Miljøarbeider

Hun er Lead pastor sammen med sin mann Andreas Hasseløy i Intro Oslo, Drammen og Tønsberg. Hun er aktiv kunstner og en av de beste på å ha gode en-til-en samtaler med mennesker. Derfor er hun også en av veilederne vi har på skolen, som følger opp en håndfull av studentene.

 

 

bg_image

Annka Jensen
Linjeleder Tjenestelinjen

Hun jobber også i PBU (Pinsevennenes barne- og ungdomsutvalg) hvor hun blant annet er engasjert i Led konferansen og oppfølging av ulike barne og ungdomsgrupper i det vide land. I tillegg er hun aktivt med i Intro på Østlandet både i produksjon og nettverk. Hun brenner for at mennesker skal få møte Jesus, koble med den lokale kirke og oppleve alt det Gud har kalt dem til å være.

bg_image

Tina Celand
Sekretær og regnskapsfører

Tina er skolens sekretær og regnskapsfører. Hun holder styr på rapportering til det offentlige, og jobber ellers som sekretær for Misjons og hjemmeutvalgets kontor.

Tina er god på orden og systemer, og har stålkontroll på både papirer og personer.