Elvebyen familiekirke er en menighet som ble etablert allerede i 1903. Dette er en fler-generasjonsmenighet med tilhørige fra 0-90 år. Menigheten forsøker derfor å legge til rette for et godt tilbud for alle aldersgrupper. Menigheten har et sterkt misjonsfokus og har misjonsengasjement i India, Brasil, Japan og Kina.

Utover møtene på søndagene er det aktivitet i lokalet hele uka med bønnegrupper, misjonsgrupper, mannsmøter, barnearbeid og ungdomsarbeid. Menigheten har opplevd et generasjonsskifte i ungdomsarbeidet, men opplever en god oppdrift. Menigheten har en ansatt ungdomsarbeider i 50% stilling.

Ungdommen har sine samlinger hver lørdag i tillegg til iConnect (bibel-grupper), lovsangsgrupper, turer, leire m.m. Menigheten er også partnermenighet i byen for Ny Generasjon og har samlinger på Drammen videregående skole. Dette er byens største skole med 1300 elever.

Som elev ved LEV vil du selvsagt kunne være med i de forskjellige virkegrenene i menigheten, delta i lovsangsgrupper, barnearbeid, ungdomsarbeid, outreach i byen, skoleandakter m.m. Vi tror menigheten kan være med på å gjøre et år på LEV til et år med mange gode opplevelser og muligheter til å påvirke barn, ungdom og byen med evangeliet om Jesus.