Skoleåret 2017/18

 • Oppstart tirsdag 15. august 2017
 • Siste skoledag fredag 8. juni 2018.

 

Kostnader

 • Skolepenger kr. 10 000,- pr. semester.
 • Til turer og reiser kr. 22 000,- (Turene er obligatoriske. Kostnadene kan bli noe høyere p.g.a. svingninger i kronekursen.)
 • Til sammen kr. 42 000,- pr skoleår.
 • Lån og stipend: Skolen er godkjent for lån og stipend gjennom Statens Lånekasse.

 

Skoledagen

 • Undervisningen foregår i Q42 til menigheten Filadelfia Kristiansand.
 • Vi har fire undervisningsdager i uka (tirsdag – fredag).
 • Skoledagen begynner kl.08.30 og slutter kl. 14.00.
 • Skoledagen starter med bønn og lovsang hver dag. Etter dette har vi undervisning, praksis eller valgfag.
 • Undervisningen foregår på norsk.
 • Etter skoledagens slutt og i de fleste helger er det mulig å ta seg deltidsjobb.

 

Bolig

 • Elevene må selv skaffe seg et sted å bo.
 • Skolen har ikke internat, men prøver å være behjelpelig med å finne hybel/leilighet for de elever som trenger det. 

 

Søknad

 • Søkere må være fylt 18 år.
 • Søknadsskjema og inntaksreglement. (Link)
 • Søknad sendes elektronisk.
 • Søknader mottas fortløpende gjennom hele året.
 • Søkere vil motta bekreftelse på mottatt søknad, og informasjon om opptak senest to uker etter at søknad er sendt.
SØK NÅ